Положення про конфіденційність

1. Визначення термінів

В цьому положенні про конфіденційність терміни вживаються у наступному значенні:

1.1. Уліс – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛІС ДУДКИ», зареєстроване і діюче відповідно до законодавства України.

1.2. Гість – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилося 18 (вісімнадцять) років.

1.3. Послуги – послуги із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування.

1.4. Положення – це положення про конфіденційність з усіма змінами та доповненнями.

1.5. Угода – Угода користувача.

1.6. Бронювання – резервування Засобу розміщення за Гостем на визначений період часу.

1.7. Веб-сайт – веб-сайт в мережі Internet за посиланням: https://ulis.kiev.ua/

1.8. Платіжна система – юридична особа, що здійснює обробку та виконання платежів за допомогою банківських карток та має відповідну ліцензії Національного Банку України на виконання таких дій.

1.9. Файли cookie – інформація у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається в браузері, а потім відправляється на той самий веб-сайт, якщо його буде повторно відвідано Гостем.


2. Основні положення

2.1. Це Положення створене та викладене Уліс на Веб-сайті та прийняте Гостем відповідно до Угоди та регулює відносини, що виникають між Уліс та Гостем з приводу зборку, обробки, зберігання та розповсюдження персональних даних Гостя.

2.2. Це Положення в його чинній редакції розміщується на Веб-сайті.

2.3. Здійснюючи Бронювання, Гість підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з цим Положенням.

2.4. Уліс має право, а не обов’язок обробляти персональні дані Гостя. Це означає, що Уліс не обов’язково обробляє всі персональні дані Гостя, зазначені в цьому Положенні.

2.5. Будь-які персональні дані, надані Гостем (в тому числі ідентифікаційні дані третіх осіб) вважаються такими, що надані Гостем в законний спосіб та з належним обсягом прав у Гостя для надання таких персональних даних, а сам Гість вважається таким, що має всі законні права та підстави для надання таких персональних даних Уліс.

2.6. Уліс не зобов’язане перевіряти законність отримання Гостем персональних даних, що надаються Гостем та належний обсяг дієздатності Гостя для надання таких персональних даних.


3. Персональні дані, які може обробляти Уліс

3.1. Уліс може обробляти наступні персональні дані Гостя:

3.1.1. Ідентифікаційні дані Гостя, пов’язані з Бронюванням:

 • Прізвище, ім’я та по-батькові;
 • номер телефону;
 • адресу електронної пошти;

3.1.2. Ідентифікаційні дані пристрою Гостя:

 • Марку, модель та серійний номер пристрою;
 • IP-адресу та дані мобільної або інтернет мережі пристрою;
 • операційну систему та програмне забезпечення пристрою;
 • тип браузеру;
 • мовні налаштування пристрою;
 • унікальні та рекламні ідентифікатори пристрою.

3.1.3. Ідентифікаційні дані Гостя, необхідні для повернення коштів Гостю:

 • Прізвище, ім’я та по-батькові;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • Адресу реєстрації;
 • Номер банківського рахунку у форматі IBAN та номер банківської картки;
 • Номер телефону та адресу електронної пошти, зазначені при Бронюванні;
 • Скан-копію квитанції Платіжної системи, яка підтверджує оплату Послуг.

3.1.4. Ідентифікаційні дані третіх осіб, надані Гостем.

3.2. Уліс може здійснювати запис телефонної розмови з Гостем та зберігати листування з Гостем.


4. Персональні дані, які не обробляє Уліс

4.1. Уліс не обробляє персональні дані Гостя, які не визначені в цьому Положенні як ті персональні дані Гостя, які обробляє Уліс.

4.2. Уліс жодним чином і ні за яких обставин, окрім визначених в цьому Положенні, не обробляє дані що мають пряме чи опосередковане відношення до банківських карток Гостя, в тому числі, але не виключно:

 • Номеру банківської картки Гостя;
 • Строку дії банківської картки Гостя;
 • Банка-емітента банківської картки Гостя;
 • CVV або CVC коду банківської картки Гостя;
 • Балансу банківської картки Гостя;
 • Будь-яких інших даних щодо банківської картки Гостя.

4.3. Дані, що мають пряме чи опосередковане відношення до банківських карток Гостя, можуть оброблятися Платіжною системою на умовах такої Платіжної системи.


5. Мета обробки та підстави для розкриття персональних даних

5.1. Уліс обробляє персональні дані Гостя виключно з метою надання Послуг Гостю. Обробка персональних даних Гостя необхідна Уліс для здійснення ідентифікації Гостя.

5.2. З цією метою, Уліс може обробляти персональні дані Гостя для:

 • Забезпечення взаємодії та комунікації між Уліс та Гостем;
 • Забезпечення можливості ідентифікації Гостя;
 • Аналізу попиту;
 • Надсилання Гостю маркетингових повідомлень (виключно за згодою останнього);
 • Підвищення рівня безпеки захисту персональних даних;
 • Виправлення програмних помилок та вдосконалення роботи Веб-сайту;
 • В усіх інших випадках, необхідних для надання Послуг Гостю.

5.3. Уліс може розкривати персональні дані Гостя третім особам виключно в обсягах, необхідних для отримання Гостем Послуг.

5.4. Уліс може розкривати персональні дані Гостя без його згоди:

 • На запит правоохоронних органів;
 • На запит органів судової влади;
 • В інших випадках, визначених законодавством України, цим Положенням та Угодою.

6. Підстави обробки персональних даних

6.1. Уліс обробляє персональні дані Гостя відповідно до мети їх обробки та на підставі згоди Гостя на таку обробку, яка надається Гостем відповідно до цього Положення та Угоди.

6.2. Уліс може обробляти персональні дані Гостя на інших законних підставах.


7. Зберігання персональних даних

7.1. Уліс зберігає персональні дані Гостя протягом 3 (трьох) років з дня здійснення Бронювання.

7.2. У випадку наявності будь-якого спору чи претензії між Гостем, з одного боку, та Уліс, з іншого боку; між Гостем чи Уліс, з одного боку, та будь-якою третьою особою, що прямо чи побічно пов’язана з Послугами, з іншого боку, – персональні дані Гостя будуть зберігатися Уліс до моменту вирішення такого спору чи претензії.

7.3. Персональні дані, необхідні для бухгалтерських, юридичних, або будь-яких інших цілей, визначених на власний розсуд Уліс можуть зберігатися Уліс протягом 10 (десяти) років.

7.4. Уліс, за потреби, має право зберігати персональні дані Гостя (повністю або частково) понад встановлений цим Положенням строк зберігання персональних даних.

7.5. Доступ до персональних даних Гостя, окрім Уліс, мають лише уповноважені на це Уліс особи, і такий доступ надається їм виключно в межах надання Послуг Гостю.

7.6. Персональні дані Гостя, що обробляються Уліс зберігаються на сервері, що адмініструється Уліс, або особою, уповноваженою на це Уліс.


8. Внесення змін та видалення персональних даних

8.1. Для зміни Гостем власних персональних даних, Гість має використовувати Веб-сайт.

8.2. Видалення персональних даних Гостя можливе лише шляхом надіслання Гостем відповідного письмового повідомлення на адресу Уліс.

8.3. Закриття веб-сторінки/вкладки Веб-сайту та будь-які інші дії Гостя не призводять до видалення персональних даних Гостя.


9. Файли cookie

9.1. Уліс може використовувати Файли cookie та інші сторонні технології будь-яким не забороненим законом шляхом.

9.2. Уліс може використовувати Файли cookie та інші сторонні технології для:

 • Підтвердження особи Гостя;
 • Фіксації налаштувань Гостя;
 • Проведення маркетингових кампаній і визначення їхньої ефективності;
 • Аналіз трафіку Веб-сайту;
 • В усіх інших випадках, необхідних для надання Послуг.

10. Внесення змін до цього Положення

10.1. Уліс має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цього Положення, з повідомленням Гостя або без такого, а Гість приймає таке право Уліс та надає свою безвідкличну згоду на внесення таких змін та доповнень.

10.2. Якщо Гість продовжує користуватися Послугами Уліс це означає що він беззаперечно приймає внесені Уліс зміни або доповнення.

10.3. Якщо Гість не приймає внесені Уліс зміни або доповнення, він зобов’язаний оповістити про це Уліс шляхом направлення письмового повідомлення на адресу Уліс. У такому разі, Гість не отримує Послуги та має право на повернення коштів на умовах і в порядку, викладених у розділі 7 Угоди.


11. Заключні положення

11.1. Будь-які питання, що не є врегульованими цим Положенням вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Всі можливі суперечки, що виникають між Гостем, з одного боку, та Уліс, з іншого боку, відповідно до цього Положення, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо таку суперечку неможливо буде вирішити шляхом переговорів, така суперечка підлягає вирішенню у суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю.

11.3. Якщо одне, або декілька положень цього Положення будуть визнані судом недійсними або нікчемними, всі інші положення зберігають юридичну силу.

УГОДА КОРИСТУВАЧА


1. Визначення термінів

В цій угоді користувача терміни вживаються у наступному значенні:

1.1. Уліс – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛІС ДУДКИ», зареєстроване і діюче відповідно до законодавства України.

1.2. Гість – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилося 18 (вісімнадцять) років.

1.3. Послуги – послуги із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування.

1.4. Угода – ця Угода користувача.

1.5. Засіб розміщення – засіб розміщення, який надається Гостю.

1.6. Бронювання – резервування Засобу розміщення за Гостем на визначений період часу.

1.7. Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Internet за посиланням: https://ulis.kiev.ua/

1.8. Платіжна система – юридична особа, що здійснює обробку та виконання платежів за допомогою банківських карток та має відповідну ліцензії Національного Банку України на виконання таких дій.

1.9. Промокод – унікальний код, згенерований Уліс, або на замовлення Уліс, який надає Гостю знижку у визначеному Уліс розмірі на Послуги.


2. Предмет Угоди та її загальні положення

2.1. Уліс надає, а Гість приймає та оплачує Послуги, що надаються Уліс Гостю.

2.2. Ця Угода є публічним договором, укладеним між Уліс та Гостем та регулює відносини, що виникають між Уліс та Гостем щодо надання Послуг.

2.3. Ця Угода в її чинній редакції розміщується на Веб-сайті.

2.4. Ця Угода є укладеною між Уліс та Гостем одночасно із здійсненням Гостем Бронювання.

2.5. Здійснюючи Бронювання, Гість підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з умовами цієї Угоди та Положенням про конфіденційність, приймає пропозицію на укладення Угоди та надає згоду на обробку його персональних даних.

2.6. При укладенні Угоди Гість підтверджує що має належний обсяг прав для її укладення, законом або іншим нормативним актом, рішенням суду, чи будь-яким іншим чином не обмежений у праві укладати та виконувати Договір.


3. Бронювання

3.1. Для укладення Угоди, та отримання Послуг, Гість має здійснити Бронювання за допомогою Веб-сайту. Гість не може здійснити Бронювання не погодившись з Угодою та Положенням про конфіденційність.

3.2. Під час Бронювання Гість зазначає свої:

 • ім’я;
 • адресу електронної пошти;
 • номер телефону.

3.3. Уліс гарантує Гостю що Уліс не буде використовувати надану Гостем при Бронюванні інформацію для будь-яких інших цілей, окрім як для надання Послуг та цілей, передбачених цією Угодою.

3.4. Результатом здійснення Бронювання Гостя є резервування за Гостем Засобу розміщення на визначений період часу.

3.5. Гість самостійно забезпечує збереження інформації, необхідної для доступу до власного Бронювання та всієї без виключення інформації, що міститься у ньому.

3.6. Уліс гарантує Гостю що Уліс не буде вчиняти жодних дій щодо передачі інформації про Бронювання Гостя та інформації, що міститься у ньому, крім випадків та у обсягах, необхідних для надання такої інформації:

 • третім особам для забезпечення отримання Гостем Послуг;
 • на запит правоохоронних органів;
 • на запит органів судової влади;
 • в інших випадках, визначених законодавством України.

3.7. Уліс не несе відповідальності за наслідки втрати Гостем інформації або доступу до інформації про його Бронювання.


4. Вартість послуг та порядок оплати

4.1. Уліс надає Гостю Послуги на платній основі.

4.2. Уліс самостійно визначає вартість власних Послуг.

4.3. Вартість Послуг Уліс вказується на Веб-сайті.

4.4. Вартість Послуг може відрізнятися залежно від Засобу розміщення, обраного Гостем.

4.5. Вартість Послуг встановлюється в національній валюті України – гривні.

4.6. Вартість Послуг може бути змінена Уліс в односторонньому порядку до моменту здійснення оплати Гостем.

4.7. Оплата Послуг може бути здійснена Гостем виключно у безготівковій формі.

4.8. При оплаті Послуг у безготівковій формі, Гостя буде переадресовано на веб-сайт Платіжної системи, за допомогою якої буде здійснено прийом та перерахування коштів Гостя.

4.9. Уліс не має доступу та не здійснює збір, облік, використання та обробку інформації що має чи може мати пряме чи опосередковане відношення до банківських карток або іншої платіжної інформації Гостя.

4.10. У випадку виникнення будь-яких питань чи проблем, пов’язаних з оплатою Послуг, Гість має адресувати такі питання, або вирішувати такі проблеми напряму із Платіжною системою.

4.11. Уліс має право не надавати Послуги Гостю, який не здійснив оплату Послуг.


Платіжні методи5. Промокоди

5.1. Уліс може надавати Гостю Промокоди.

5.2. Для того, щоб скористатися Промокодом, Гість повинен ввести його у поле «Додати промокод» на Веб-сайті перед здійсненням оплати.

5.3. Умови використання Промокодів:

 • Промокоди не можна копіювати, продавати, передавати або оприлюднювати;
 • Промокоди можуть бути визнані недійсними або скасовані Уліс у будь-який час та з будь-яких підстав, або без таких підстав;
 • Промокоди не підлягають обміну чи поверненню;
 • Промокоди не відновлюються при їх втраті;
 • Промокод не обмінюється на грошові кошти чи будь-які інші блага.

6. Відмова у наданні Послуг

6.1. Уліс має право відмовити Гостю у наданні Послуг (в тому числі анулювати бронювання Гостя) у наступних випадках:

 • Порушення Гостем умов цієї Угоди;
 • Надання Гостем недостовірної інформації під час Бронювання;
 • Якщо дії Гостя призводять або можуть призвести до порушення прав Уліс, або прав третіх осіб;
 • Якщо дії Гостя призводять або можуть призвести до порушення чинного законодавства України;
 • Якщо дії Гостя призводять або можуть призвести до виникнення претензій з боку третіх осіб до Уліс.

7. Повернення коштів

7.1. Гість має право відмовитись від отримання Послуг та зробити запит на повернення у випадках, визначених Угодою.

7.2. Для оформлення запиту на повернення коштів, Гість має надати Уліс наступну інформацію та документи:

 • Прізвище, ім’я та по-батькові;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • Адресу реєстрації;
 • Номер банківського рахунку у форматі IBAN та номер банківської картки, з якої було здійснено оплату;
 • Скан-копію квитанції Платіжної системи, яка підтверджує оплату Послуг.

7.3. У випадку отримання запиту на повернення коштів у строк, визначений цією Угодою, надання визначених цією Угодою інформації та документів, Уліс повертає кошти Гостю протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дня отримання такого запиту.

7.4. Недотримання Гостем строку, визначеного цією Угодою та/або невиконання Гостем будь-якої із умов, визначених цією Угодою є підставою для відмови у поверненні йому коштів.


8. Правила бронювання

8.1. Уліс встановлює наступні правила заїзду та виїзду Гостя:

 • Заїзд: з 15:00;
 • Виїзд: до 11:00;

8.2. Гість має право анулювати Бронювання за 7 (сім) календарних днів до дати заїзду без стягнення будь-якої плати;

8.3. У випадку анулювання Бронювання Гостем менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати заїзду або у випадку не заїзду Гостя у визначену дату, Гість зобов’язаний оплатити повну вартість Послуг.


9. AS IS

9.1. Послуги надаються Уліс за принципом “як є”. Це означає, що Уліс надає Послуги, а Гість отримує Послуги в тому виді, в якому вони можуть бути надані в даний час, відповідно до технічних, операційних та інших можливостей Уліс і що Гість заздалегідь приймає Послуги з усіма недоліками, які проявилися одразу або можуть проявитися згодом.

9.2. Гість на має права пред’являти будь-які претензії або вимоги до Уліс у зв’язку з тим, Послуги не відповідають будь-яким очікуванням чи положенням, що не зазначені в цій Угоді, або що Веб-сайт, Платіжна система чи будь-які інші сторонні та/або суміжні сервіси та послуги можуть працювати з перебоями, ненадійно або з певними помилками.


10. Відповідальність

10.1. Уліс не несе відповідальність за:

 • Неможливість надання Послуг, з причин, що не залежать від Уліс;
 • Дії будь-яких третіх осіб;
 • Будь-яку шкоду чи збитки, заподіяні не з вини Уліс.

10.2. Уліс несе відповідальність за порушення умов надання Послуг.

10.3. Гість несе відповідальність за:

 • Знищення чи пошкодження майна Уліс;
 • Використання Засобу розміщення з порушенням умов цієї Угоди;

10.4. Уліс не гарантує та не несе відповідальності за можливість чи неможливість здійснення розрахунку банківською карткою за допомогою Платіжної системи, за справність роботи Платіжної системи, за забезпечення збереження та безпеку інформації, що надається Платіжній системі Гостем для виконання платежу за допомогою банківської картки.

10.5. Уліс не несе відповідальності за будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Гостю внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

10.6. Гість несе відповідальність за ризик випадкового знищення та/або випадкового пошкодження майна Уліс у межах вартості такого майна, або у межах вартості відновлювального ремонту такого майна. Оплата вартості відновлювального ремонту або знищеного з вини Гостя майна має бути здійснена Гостем до моменту виїзду Гостя або протягом 1 (одного) банківського дня з дня отримання Гостем відповідної вимоги від Уліс. У випадку нездійснення Гостем оплати вартості відновлювального ремонту або знищеного з вини Гостя майна у строк, передбачений цим пунктом, Гість додатково зобов’язаний сплатити Уліс штраф у розмірі 10% вартості відновлювального ремонту або знищеного з вини Гостя майна за кожні 10 календарних днів прострочення.

10.6. Незважаючи на будь-які положення, викладені в цій Угоді, Уліс заявляє, а Гість приймає та погоджується, що будь-яка матеріальна відповідальність Уліс буде обмежена розміром вартості Послуг, оплачених Гостем.


11. Збір та облік персональних даних

11.1. Всі особливості, що прямо чи побічно пов’язані з обробкою та захистом персональних даних Гостя визначаються Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті.

11.2. Здійснюючи Бронювання, Гість підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з Положенням про конфіденційність.


12. Застосування законодавства

12.1. До цієї Угоди та відносин Сторін, не врегульованих цією Угодою, застосовуються законодавство України та визнане в установленому порядку державою Україна міжнародне законодавство.


13. Внесення змін до цієї Угоди

13.1. Уліс має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цієї Угоди, з повідомленням Гостя або без такого, а Гість приймає таке право Уліс та надає свою безвідкличну згоду на внесення Уліс таких змін та доповнень.

13.2. Якщо Гість продовжує користуватися Послугами Уліс це означає що він беззаперечно приймає внесені Уліс зміни або доповнення.

13.3. Якщо Гість не приймає внесені Уліс зміни або доповнення, він зобов’язаний оповістити про це Уліс шляхом направлення письмового повідомлення на адресу Уліс. У такому разі, Гість не отримує Послуги та має право на повернення коштів на умовах і в порядку, викладених цією Угодою.


14. Дійсність положень

14.1. У випадку якщо положення цієї Угоди відрізняються від положень, викладених на Веб-сайті (в тому числі, але не виключно) та/або додаткових умов Послуг, що не зазначені в цій Угоді, але зазначені на Веб-сайті, застосовуються положення, викладені на Веб-Сайті.

14.2. Якщо одне, або декілька положень цієї Угоди будуть визнані судом недійсними або нікчемними, всі інші положення зберігають юридичну силу.